O nama

ENING je nastao kao malo inžinjersko - projektantsko društvo 1992. godine. Kroz vrijeme razvijao je svoje djelatnosti i iz samostalnog pothvata sa jednim zaposlenim narastao je na subjekt koji se bavi cijelim područjem energetskog inženjeringa - od projektiranja, ispitivanja i nadzora do održavanja, servisiranja, popravaka i izrade. Društvo obavlja djelatnosti i na području sustava vatrodojave.

ENING danas

Danas je ENING etablirano regionalno društvo sa dugogodišnjom dobrom reputacijom. Društvo se u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji te u okolnim gradovima i široj regiji profiliralo kao isporučitelj kvalitetnih i inovativnih inženjerskih rješenja usmjerenih ka racionalizaciji, efikasnoj upotrebi energije, nadogradnji pogona, širenju mreže, inovacijama u području javne rasvjete, itd.

Naš tim

Tim sastavljen od stručnjaka s dugogodišnjim iskustvom u projektiranju i realizaciji.
Željko Mišir
mag. ing. el.
tehnički direktor, voditelj
Mirko Koruc
stručnjak zaštite na radu
monter
Jasna Kraus
strojarski tehničar
Marko Pregiban
bacc. ing. el.
Helena Borojević
mag. ing. mech.
Andrej Bibić
bacc.ing. mach. apsolvent
električar
Zvonimir Crnogorac
mag. oec.
direktor - zastupa Društvo

Posebne registracije

Naša tvrtka kontinuirano ulaže u obrazovanje i stručnost svojih djelatnika.
ENING ima suglasnost za obavljanje djelatnosti građenja za izvedbu elektroinstalacije i instalacije u zgradama do 1 kV koji je izdalo od Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva Klasa: UP/I-360-02/08-04/3518 Ur.broj: 531-01-08-6 od 2008.11.13.
Željko Mišir položio je stručni ispit iz područja graditeljstva 1999.07.05.
ENING ima licencu za realizaciju praktičnog obrazovanja za zanimanje elektroinstalater od 1996.10.02.
ENING ima uvjerenje o podobnosti za obavljanje radova i projektiranja od Trgovine INA, ELEKTRE Zagreb (HEP), itd.
Željko Mišir ima uvjerenje o osposobljavanju za poslove vezane za protueksplozijsku zaštitu uređaja i instalacija, od Rudarsko geološko naftnog fakulteta KB: 35-07-06110615-7 od 28.06.2007.
ENING ima nalaz o ispunjavanju uvjeta protueksplozijske zaštite S-proizvoda TN-IN 08925 od 19.12.2008.
ENING ima Rješenje Ministarstva rada i mirovinskog sustava RH, Uprave za rad i zaštitu na radu, sektor za zaštitu na radu , KLASA: UP/I-115-01/19-01/47, URBROJ: 524-03-03-02/3-19-2 od 3. prosinca 2019. za obavljanje poslova iz područja zaštite na radu, vođenje poslova ZNR i osposobljavanje radnika za rad na siguran način
Željko Mišir upisan je u Imenik ovlaštenih inženjera elektrotehnike Hrvatske komore inženjera elektrotehnike
Željko Mišir upisan je u Imenik ovlaštenih voditelja građenja pri Hrvatskoj komori inženjera elektrotehnike
Mirko Koruc položio je stručni ispit za uklopničara energetskih postrojenja u industriji
Mirko Koruc položio je stučni ispit za specijalista zaštite na radu (ZNR)

Reference

Smanjenje troškova električne energije
NaručiteljOpisGodina
Ljevaonica Bjelovarpopravak i puštanje u rad1993
Koestlin Bjelovarpopravak i puštanje u rad1994
Sirela Bjelovarprojekt i ugradnja uređaja1994
Metalprodukt Šandrovacpopravak i puštanje u rad1995
Šalata Zagrebugradnja uređaja1996
Kožara Varaždinprojekt i ugradnja uređaja1996
Prerada Bjelovarprojekt1997
Komunalac Bjelovarpopravak i puštanje u rad1998
Ciglana Pavliš Paulovacprojekt1998
Meranti 1880 Delniceprojekt1999
TANG Gradiškaprojekt1999
Metaflex Novskaugradnja uređaja2000
Bjelovarska ind. mesa Bjelovarugradnja uređaja2001
Remont želj. vozila Bjelovarprojekt2001
Remont želj. Vozila Bjelovarugradnja uređaja2002
Prerada Bjelovarugradnja uređaja2002
Česma Bjelovarugradnja uređaja2002
Dalit Daruvarugradnja uređaja2002
Pekara Bjelovarugradnja uređaja2005
Iverica Bjelovarprojekt i ugradnja uređaja2006
Plamen Požegaugradnja uređaja2006
Adriadrvo Gradecugradnja uređaja2007
Metalprodukt Šandrovacugradnja uređaja2008
Kompenzacija jalove energije
NaručiteljOpis
Naturaagro ÐurđevacTS silos 2, popravak
Radnik Križevciugradnja 90 kVAr
Česma - furnirka Bjelovarzamjena 1 regulatora
Metaloprodukt Šandrovacispitivanje i popravak
Jasen Patkovacugradnja 35 kVAr
Česma - Iverica Bjelovarzamjena 4 regulatora
Koestlin Bjelovarispitivanje i popravak
Sirela Bjelovarzamjena 2 regulatora
PZ Ðurđevac Ðurđevacugradnja 215 kVAr
Hrast Z. Topolovacugradnja 25 kVAr
Bilokalnik - IPA Koprivnicazamjena regulatora
Bilokalnik - IGMA Koprivnicazamjena opreme
Poduzeće za ceste Bjelovarugradnja 100 kVAr
ITC - Fofonjka Bjelovarugradnja 87,5 kVAr
Voćin trade Slatinaugradnja 47,5 kVAr
Komunalno poduzeće Pitomačaugradnja 47,5 kVAr
Sirela Bjelovarzamjena 450 kVAr
Duhanprodukt Pitomačaugradnja 47,5 kVAr
Duhanprodukt Pitomačazamjena 3 regulatora
Bilokalnik - Keterzamjena opreme
PZ Ðurđevac, klaonicaugradnja 31 kVAr
Prigorka Sesvetezamjena opreme
Ciglana Paulovaczamjena opreme
Pilana Rakijašzamjena regulatora
Polet Križugradnja 200 kVAr
DIV Vrhovinezamjena opreme
Kamen Siračispitivanje i popravak
Metalservis Bjelovarugradnja 75 kVAr
SGZ Zagrebugradnja 200 kVAr
Česma - Ivericaugradnja 2400 kVAr
Podravina programat Ðurđevacpopravak i proširenje
Česma Čazmazamjena regulatora
Koestlin Bjelovarzamjena 420 kVAr
Kožara Varaždinugradnja 100 kVAr
Kožara Varaždinpopravak i proširenje
Koestlin Bjelovarzamjena 150 kVAr
Podravina Programat Ðurđevaczamjena opreme
Jasen Patkovacugradnja 31 kVAr
RŽV Bjelovarugradnja 150 kVAr
Klasik V. Korenovougradnja 61,5 kVAr
Bilokalnik IGMA Koprivnicazamjena regulatora
Elektrometal Bjelovarugradnja 100 kVAr
Eurogum Bjelovarugradnja 25 kVAr
Esco Bjelovarugradnja 80 kVAr
Pilana Tomislav Čurlovacugradnja 50 kVAr
Metalservis TAD Bjelovar - Hittnerrekonstrukcija
Drvodjelac Bjelovarugradnja 25 kVAr
Ekodrvo Tukugradnja 70 kVAr
Pekara Bjelovarugradnja 30 kVAr
Jan Spider Pitomačaugradnja 120 kVAr
Natura Agro TS Hladnjačaugradnja 200 kVAr
Bilokalnik Gabajeva Gredazamjena regulatora
Hittner Bjelovarproširenje za 75 kVAr
Adriadrvo, Gradecugradnja 290 kVAr
Iverica Bjelovarugradnja 320 kVAr
Koestlin Bjelovarpopravak, ugradnja 50 kVAr
Sirovina-trgoprerada Bjelovarugradnja 150 kVAr
Stimo Bjelovarugradnja 50 kVAr
ESCO Bjelovarugradnja 200 kVAr
Bilokalnik Botovozamjena regulatora
Gala Bjelovarpopravak
Ljevaonica Bjelovar – pogon V. Zdenciugradnja 50 kVAr
PIK (BIM) Bjelovapopravak
Ekodrvo Tukzamjena regulatora
Šumarija Lipovljaniugradnja 60 kVAr
DI Brestovacugradnja 37,5 kVAr
Ervoić Bulinacugradnja 37,5 kVAr
Komunalac Vodocrpilište Delovipopravak
Projekti energetske učinkovitosti 
NazivGodina
Grad Bjelovar, javna rasvjeta 2013-15
Grad Garešnica, javna rasvjeta2014-15
Općina Severin, javna rasvjeta2014
Općina Veliko Trojstvo javna rasvjeta2014
Općina Hercegovac, javna rasvjeta2015
Daruvarske toplice, rasvjeta parka2015 
Škola Veliki Grđevac, rasvjeta sportske dvorane2014
Industrijska hala Sisak, rasvjeta2015
Industrijska hala Pag, rasvjeta 2015

Svi navedeni projekti zadovoljili su najstrože kriterije Fonda za energetsku učinkovitost pa su na osnovu naših projekata naručitelji (gradovi, općine, škole, poduzeća) dobili dio bespovratnih sredstva za realizaciju obnove rasvjete.

crossmenu