ENING - Energetski inženjering za 21. stoljeće

ENING je nastao kao malo inženjersko - projektantsko društvo 1992. godine. Kroz vrijeme iz samostalnog pothvata sa jednim zaposlenim narastao je na subjekt koji se bavi cijelim područjem energetskog inženjeringa - od projektiranja, ispitivanja i nadzora do održavanja, servisiranja, popravaka i izrade električnih instalacija. Društvo još obavlja djelatnosti na području sustava vatrodojave. 

Danas je ENING etablirano regionalno društvo, sa dugogodišnjom dobrom reputacijom. Društvo se u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, te u okolnim gradovima/široj regiji profiliralo kao isporučitelj kvalitetnih i inovativnih inženjerskih rješenja usmjerenih ka racionalizaciji, efikasnoj upotrebi energije, nadogradnji pogona, širenju mreže, inovacijama u području javne rasvjete, itd.

Usluge i projekti

ELEKTROPROJEKTI
 • vodovi 10 (20) kV
 • trafostanice 10 (20)/0,4 kV
 • industrijska postrojenja, hale
 • javne institucije, škole, zavodi
 • poslovni subjekti
 • stambeni objekti
 • javna rasvjeta
 • sustavi zaštite od udara munje
 • fotonapon i alternativni izvori energije
RACIONALNA UPORABA ELEKTRIČNE ENERGIJE
 • kompenzacija jalove energije
 • projektiranje, servis i popravci
 • ugradnja uređaja za kompenzaciju jalove električne energije
 • vršno opterećenje
 • ugradnja uređaja za smanjenje i kontrolu vršnog opterećenja
NADZOR
 • nadzor i ostali poslovi kod gradnje
 • nadzor koordinatora i i II
ISPITIVANJE
 • električne instalacije u industriji, institucijama i stambenim objektima
 • sustavi zaštite od udara munje
 • zaštita od statičkog elektriciteta
 • strojevi i uređaji za rad
ELEKTRIČNE INSTALACIJE
 • benzinske pumpe
 • mljekarstvo, prehrambena industrija
 • vodocrpilišta
 • ljevaonice
 • institucije
 • poslovni subjekti, industrija, industrijske hale
 • stambeni objekti, zgrade, garaže
 • sustavi zaštite od udara munje
 • javna rasvjeta
DJELATNOSTI ZAŠTITE NA RADU (ZNR)
 • Osposobljavanja za rad na siguran način
 • vođenje poslova ZNR
 • ispitivanja iz područja zaštite od požara
crossmenu