Ening - energetski inženjering

 


Djelatnosti vezane uz osposobljavanje i ispitivanja iz područja zaštite od požara

Zaštita na radu

Vatrodojava


RACIONALNA UPORABA ELEKTRIČNE ENERGIJE

- kompenzacija jalove energije - projektiranje, servis i popravci, ugradnja uređaja za kompenzaciju jalove električne energije
- vršno opterećenje - ugradnja uređaja za smanjenje i kontrolu vršnog opterećenja
 
ELEKTROPROJEKTI
- vodovi 10(20) kV
- trafostanice 10(20)/0,4 kV
- industrijska postrojenja
- stambeni objekti
 
NADZOR
- nadzor i ostali poslovi kod gradnje
 
ISPITIVANJE
- električne instalacije u industriji i stambenim objektima
- gromobrani
- zaštita od statičkog elektriciteta
- strojevi i uređaji za rad
 
ELEKTRIČNE INSTALACIJE
- benzinske pumpe
- mljekarstvo, prehrambena industrija 
- vodocrpilišta
- ljevaonice
- stambeni objekti

PROTUEKSPLOZIJSKA ZAŠTITA
- prostori ugroženi eksplozivnom atmosferom – izrada projekata
- instalacije u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom - ispitivanja
- električne instalacije u prouteksplozijskoj izvedbi – instaliranje i održavanje

ZAŠTITA OD POŽARA
- sustavi za dojavu požara
- sustavi za gašenje požara, sustavi za gašenje iskre